Störning: Eslöv / Bevattningsförbud Hurva - dricksvattnet får endast användas till mat, dryck och hygien

Uppdaterad: 2021-07-02 11:07

Störning: Lund / Lågt tryck och partiklar i vattnet i Vombs by

Uppdaterad: 2021-07-27 13:17

Arbete i gatan på Sankt Lars väg i Lunds kommun

Ledningsomläggning

Berörda gator:

Sankt Lars Väg

Påbörjad:

Förväntas klart:

2021-07-01

2021-08-31