VA SYD

Arbete i gatan på Sallerupsvägen i Eslövs kommun

VA SYD kommer i maj starta ett arbete med att bygga en överföringsledning för dricksvatten från Örtofta trycksstegringsstation in till Eslöv. Det kommer att innebära en tryggare vattenleverans till Eslövs centralort. Samtidigt ska en del av Sallerupsvägen separeras.

Vad ska hända?

Arbetet kommer att starta i grönområdet väster om Ljuset kapell och avslutas vid Trehäradsvägen/Sallerupsvägen. Vi kommer att gräva upp och fylla igen efterhand som arbetet fortskrider.
Vid separeringen i Sallerupsvägen kommer vi att dra nya ledningar för att leda regn- och avloppsvatten i olika ledningar istället för som idag, i en och samma.
Veidekke utför arbetet på uppdrag av VA SYD.

Genomförande

Det kommer förekomma byggtrafik i området och när arbetet når upp till Sallerupsvägen kommer det att bli begränsad framkomlighet under en period. Trafik och busstrafik kommer att behöva ta annan väg. Arbetet kan komma att innebära tillfälliga vattenavstängningar. Om du blir berörd så kommer du att få information i god tid. Fram till dess påverkas inte vattnet. Verksamheter och fastighetsägare som blir mer specifikt berörda kommer att bli kontaktade.

Tidplan

Innan sommaren och fram till semestertider sker arbetet främst i gröningen väster om ljusets kapell, samt vid parkeringen norr om begravningsplatsen. Under sensommaren och hösten fortsätter arbetet i Sallerupsvägen upp mot Trehäradsvägen.

Senaste information

13.10.2020 | 15:18

Vägavstängning Sallerupsvägen/Trehäradsvägen under oktober

Mellan måndagen 19 oktober och fredagen 30 oktober kommer rondellen vid Sallerupsvägen och Trehärdasvägen att vara avstängd. Trafiken kommer att ledas om.

16.06.2020 | 15:14

Arbetet rullar på ut på Sallerupsvägen

Efter sommaruppehåll kommer arbetet att fortsätta ut i Sallerupsvägen mot Trehäradsvägen. Del av Sallerupsvägen kommer att vara helt avstängd för genomfarande trafik under 4-5 månader. Avstängningen sker preliminärt i vecka 32, i mitten av augusti.