Störning: Eslöv / Bevattningsförbud Hurva - dricksvattnet får endast användas till mat, dryck och hygien

Uppdaterad: 2021-07-02 11:07

Störning: Lund / Lågt tryck och partiklar i vattnet i Vombs by

Uppdaterad: 2021-07-27 13:17

Arbete i gatan på Rosengränd i Malmö stad

Berörda gator:

Rosengränd och Sigfridsgatan

Påbörjad:

Förväntas klart:

2021-04-19

datum är preliminär, datumet kan flyttas fram nån vecka