Arbete i gatan på Rosengränd i Malmö stad

Berörda gator:

Rosengränd och Sigfridsgatan

Påbörjad:

Förväntas klart:

2021-04-19

datum är preliminär, datumet kan flyttas fram nån vecka