Avslutad: Arbete i gatan på Ringgatan, Hornsgatan och Eriksfältsgatan i Malmö stad

Renovering av kombinerade ledningar och spill-ledningar

Berörda gator:

Ringgatan, Hornsgatan och Eriksfältsgatan

Påbörjad:

Förväntas klart:

Våren 2021

Våren 2021