Arbete i gatan på Ringgatan, Hornsgatan och Eirksfältsgatan i Malmö stad

Infodring av komb- och spill-ledningar

Berörda gator:

Ringgatan, Hornsgatan och Eirksfältsgatan

Påbörjad:

Förväntas klart:

Våren 2021

Våren 2021