Arbete i gatan på Repslagaregatan i Eslöv

VA SYD kommer att bygga en ny vattenledning i Repslagaregatan mellan Rundelsgatan till Västerlånggatan.

Vad ska hända?

Vattenledningen i Repslagaregatan är gammal och är i behov av att förnyas. Detta kommer mestadels ske genom schaktfria metoder för att minimera tiden som arbetet behöver pågå.

Tidplan

Arbetet kommer att vara slutfört i slutet av juni 2020. Återställning av uppgrävda ytor pågår eventuellt något längre.