Arbete i gatan på Odarslövsvägen och området Science Village i Lunds kommun

Nu påbörjas exploateringsområdet Science Villiage Scandinavia

Berörda gator:

Odarslövsvägen

Påbörjad:

Förväntas klart:

Maj 2021

Beräknas vara klart sommaren 2022