Arbete i gatan på Mariedalsvägen och Turbinkanalen i Malmö

Vi genomför ett projekt för att bättre kunna ta hand om regn- och avloppsvatten i området kring Turbinkanalen och Slottsstaden vid Mariedalsvägen.

Berörda gator:

Mariedalsvägen, Killian Zollsgatan, Kung Oscars väg

Påbörjad:

Förväntas klart:

Oktober 2020

Augusti 2021

Senaste information

  1. 10.02.2021 11:29

    Grävarbete utanför Mariehage inleds under vecka 10

    Ett bullerplank har satts upp utanför Mariehage förskola inför grävarbetet som ska ske utanför. Eventuella schaktmassor kommer inte att läggas på ytan vid förskolan och entreprenören kommer att arbeta med dammbindande åtgärder för att minimera dammpartiklar in till förskolan och förskolans gård. Grävarbetet utanför förskolan är planerat att starta i vecka 10 (8-12 mars).