Störning: Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö / Förändringar i vattenleveransen v 43 och 44

Uppdaterad: 2021-10-18 11:32

Arbete i gatan på Mariedalsvägen och Turbinkanalen i Malmö

Vi genomför ett projekt för att bättre kunna ta hand om regn- och avloppsvatten i området kring Turbinkanalen och Slottsstaden vid Mariedalsvägen.

Berörda gator:

Mariedalsvägen, Killian Zollsgatan, Kung Oscars väg

Påbörjad:

Förväntas klart:

Oktober 2020

December 2021

Senaste information

  1. 29.06.2021 10:02

    Ändrad tidplan – arbetet förlängs

    Svårigheter med att komma igenom kalkberggrund under en större ledning som måste dykas under gör att arbetet försenas till framåt årsskiftet. Etapp 4 vid Mariedalsvägen kommer att genomföras direkt efter sommaruppehållet från 16 augusti till oktober. Sista biten av etapp 3 kommer att pågå till december 2021.

  2. 10.02.2021 11:29

    Grävarbete utanför Mariehage inleds under vecka 10

    Ett bullerplank har satts upp utanför Mariehage förskola inför grävarbetet som ska ske utanför. Eventuella schaktmassor kommer inte att läggas på ytan vid förskolan och entreprenören kommer att arbeta med dammbindande åtgärder för att minimera dammpartiklar in till förskolan och förskolans gård. Grävarbetet utanför förskolan är planerat att starta i vecka 10 (8-12 mars).