Störning: Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö / Förändringar i vattenleveransen v 43 och 44

Uppdaterad: 2021-10-18 11:32

Arbete i gatan på Lönngatan med flera gator i Lomma i Lomma kommun

VA SYD kommer med start under hösten 2021 att förnya dricksvattenledningar utmed Kastanjevägen, Lönngatan, Enegatan, Östra Almgatan, Poppelvägen, Siriusgatan och Järngatan i Lomma.

Berörda gator:

Lönngatan, Enegatan, Kastanjevägen, Poppelgatan, Siriusgatan, Vinstorpsvägen, Industrigatan och Järngatan

Påbörjad:

Förväntas klart:

2021-10-04

2021-12-17