Störning: Eslöv / Bevattningsförbud Hurva - dricksvattnet får endast användas till mat, dryck och hygien

Uppdaterad: 2021-07-02 11:07

Störning: Lund / Lågt tryck och partiklar i vattnet i Vombs by

Uppdaterad: 2021-07-27 13:17

Arbete i gatan på Jägersrovillastad i i Malmö

Infodring av spill- och dagvattenledningar i Jägersro villastad

Berörda gator:

Tränaregatan, Kuskgatan, Veterinärgatan, Hästägargatan, Hovslagarvägen, Remontgatan, Skimmelgatan, Hästvägen

Påbörjad:

Förväntas klart:

Våren 2021

Hösten 2021