VA SYD

Arbete i gatan på Jägersrovillastad i i Malmö

Infodring av Spill- och Dag-ledningar

Vad ska hända?

Infodring av huvudledningar av både spill och dag samt servisledningar.

Varför?

Ledningarna i väldigt dåligt skick.

Genomförande

Schaktfritt.

Tidplan

2020-11-30 --- 2021-04-30