Arbete i gatan på Jägersrovillastad i i Malmö

Infodring av spill- och dagvattenledningar i Jägersro villastad

Berörda gator:

Tränaregatan, Kuskgatan, Veterinärgatan, Hästägargatan, Hovslagarvägen, Remontgatan, Skimmelgatan, Hästvägen

Påbörjad:

Förväntas klart:

Våren 2021

Hösten 2021