Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Arbete i gatan på Jägersrovillastad i Malmö stad

Omläggning av vattenledningar.

Berörda gator:

Remontgatan, Hästvägen, Kuskgatan, Veterinärgatan, Hästägargatan, Hovslagargatan och Agnesfridsvägen

Påbörjad:

Förväntas klart:

Vintern 2021/22

Våren 2023