Arbete i gatan på Jägersro/Elisedal i Malmö

VA SYD anlägger nytt ledningsnät vid stadsutbyggnad.

Berörda gator:

Jägersrovägen, Elisedalsstigen, Sporregatan, Sadelgatan

Påbörjad:

Förväntas klart:

Hösten 2020

Sommaren 2021