Störning: Eslöv / Bevattningsförbud Hurva - dricksvattnet får endast användas till mat, dryck och hygien

Uppdaterad: 2021-07-02 11:07

Störning: Lund / Lågt tryck och partiklar i vattnet i Vombs by

Uppdaterad: 2021-07-27 13:17

Arbete i gatan på Gymnasistgatan i Malmö stad

VASYD förnyar ledningarna i gatan

Berörda gator:

Från Eriksfältgatan fram till vändplatsen och en bit upp på cykelbanan

Påbörjad:

Förväntas klart:

2021-08-09

datum är preliminär, datumet kan flyttas fram nån vecka