Arbete i gatan på Gymnasistgatan i Malmö stad

Berörda gator:

Påbörjad:

Förväntas klart:

2021-08-09

datum är preliminär, datumet kan flyttas fram nån vecka