Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2021-11-29 10:45

Arbete i gatan på Davidshallsgatan i Malmö stad

VA SYD ska förnya samtliga ledningsslag för VA i Davidshallsgatan i samband med att Malmö stad bygger om gatan för MalmöExpress-bussar.

Berörda gator:

Davidshallsgatan, Storgatan, Kärleksgatan

Påbörjad:

Förväntas klart:

Sommar 2021

Sommar 2022

Senaste information

 1. 25.08.2021 10:54

  VA-arbete i två etapper

  9 augusti–10 december (etapp 1): VA-arbete och markbeläggning på sträckan mellan korsningen med Storgatan och Triangeltorget.22 november–17 mars (etapp 2): VA-arbete och markbeläggning på sträckan mellan korsningen med Storgatan och Regementsgatan.Inget arbete sker under jul- och nyårshelgerna.

 2. 09.08.2021 09:56

  Arbetet drar igång 9 augusti

  Arbetet med att göra om Davidshallsgatan för expressbussar startar. Busstrafik kommer att ta andra vägar. Etappvis kommer delar av gatan vara mindre tillgänglig, men du som bor längs gatan kommer fortsatt ha tillgång till din entré.In- och utfarter till garage samt lastzoner kan komma att stängas av under viss tid.Storgatan kommer vara öppen för cyklister och gående, men det kommer inte gå att cykla i nordsydlig riktning.Tillfälliga vattenavstängningar kan komma att ske vid VA-arbeten. Berörda kommer att informeras.

 3. 10.05.2021 10:15

  Entreprenör upphandlad

  Malmö stad har skrivit avtal med utvald entreprenör. Tillsammans med entreprenören tas nu en etapp- och tidplan fram. Frågor om projektet i stort hänvisar vi till Malmö stad.