Arbete i gatan på Davidshallsgatan i Malmö stad

VA SYD ska förnya samtliga ledningsslag för VA i Davidshallsgatan i samband med att Malmö stad bygger om gatan för MalmöExpress-bussar.

Berörda gator:

Davidshallsgatan, Storgatan, Kärleksgatan

Påbörjad:

Förväntas klart:

Sommar 2021

Sommar 2022

Senaste information

  1. 10.05.2021 10:15

    Entreprenör upphandlad

    Malmö stad har skrivit avtal med utvald entreprenör. Tillsammans med entreprenören tas nu en etapp- och tidplan fram. Frågor om projektet i stort hänvisar vi till Malmö stad.