VA SYD

Arbete i gatan på Byggmästaregatan i Lund

Byggmästaregatan infodring av komb ledningar

Vad ska hända?

Infodring av kombinerade avloppsledningar

Varför?

Gamla, dåligt skick. Behov av förnyelse.

Tidplan

v26-29