Arbete i gatan på Borelundsvägen i Lunds kommun

Berörda gator:

Borelundsvägen, Byvägen, Åsvägen

Påbörjad:

Förväntas klart:

2021-01-25

2021-03-31