VA SYD

Arbete i gatan på Alnarpsvägen, Gamla Lundavägen i Burlöv

Vi lägger om en vattenledning och två nedstigningsbrunnar för att göra plats för bygge på fastighet.

Vad ska hända?

Vi kommer att lägga om en vattenledning (flyttas ut från fastigheten) i Alnarpsvägen. Det ska också flyttas ut två nedstigningsbrunnar. Dagvattenservis och vattenservis ska anslutas i Alnarpsvägen och spillvattenservis ska anslutas i Lundavägen.

Varför?

VA-ledningar ligger på fastigheten som ska bebyggas.

Genomförande

Vattenavstängningar kan bli aktuella vid omkopplingar av vattenledningen. Information kommer till berörda i god tid.