VA SYD

Arbete i gatan i Västra Tygelsjö i Malmö

Vad ska hända?

VA SYD öppnade upp Sjötorpsvägen den 18:e okt. Sjötorpsvägen klassas tillfälligt ner till totalvikt 3.5 ton och max. hastighet 30km/h.

Det har visat sig att asfalten är felprojekterad och det ligger därför ett för tunt lager på ytan. Detta medför att vägen på denna sträcka tillfälligt kommer att klassas ner till tillåten totalvikt på 3,5 ton samt max hastighet 30 km/h. Vägen är därför fortsatt avstängd för tung trafik bortsett från tillfälliga transporter till och från området.

Sjötorpsvägen ska byggas upp med ytterligare ett lager bärlager. Detta kommer att ske i början på nästa år. Vägen kommer att behöva stängas av på nytt då asfalten läggs, troligtvis handlar det om ett par dagar. När Malmö Stad i etapp 2 ska bredda Sjötorpsvägen öster om Vallmovägen kommer det sista slitlagret att läggas på hela sträckan.

VA SYD lägger ut mer information om detta fortsatta arbetet så fort vi vet när bärlagret ska läggas på.

Varför?

Utbyggnad av VA nätet

Genomförande

Schaktarbete

Tidplan

2020-09-21 - 2020-12-23