VA SYD

Avslutad: Arbete i gatan i Genarp i Lunds kommun

Rivning av gammalt vattenverk

Vad ska hända?

VA SYD kommer under hösten att riva reningsverket i Genarp som inte längre är i bruk. Arbetet kommer att påbörjas i vecka 47 och kommer att pågå i cirka två veckor.
Arbetet kommer att innebära buller under dagtid och byggtrafik kommer att förekomma.