Arbete på 6963 Hanogatan

Omläggning av vattenledning i Hanögatan, Malmö.

Påbörjad: Hösten 2018

Förväntas klart: Midsommar 2019

Vad ska hända?

Ny vattenledning genom rörspräckning.