Arbete på Malmö Oxie Stensåkers gård

VA SYD och Fastighets- och Gatukontoret i Malmö ställer i ordning andra etappen av bostadsområdet Stensåkers Gård i Oxie genom att anlägga VA-ledningar och bygga gator.

Berörda gator: Stensåkersvägen och Rosentorpsvägen

Påbörjad: September 2018

Förväntas klart: December 2018

Vad ska hända?

VA-ledningar läggs i byggator.

Varför?

Området byggs ut med VA och gator för att kunna förverkliga andra delen av detaljplan 4987 för område kring Stensåkers gård, del av Oxie 54:6 i Oxie, som ska bli ett bostadsområde med framför allt friliggande villor.

Genomförande

Arbetet utförs i öppna schakt på före detta åkermark.