Undersökningar med röktest i Habo Ljung i Lomma

2020-04-30 | 13:29

Vi kommer att genomföra undersökningar på fastigheter och ledningsnät i området. Syftet är att förklara varför det kommer tillskottsvatten i avloppsledningarna och andra störningar på ledningsnätet i området.

Undersökningen kommer att genomföras av företaget Pollex på uppdrag av VA SYD. De kommer att trycka in rök i avloppsledningarna och sedan spåra vart röken tar vägen. Röken är ofarlig och miljövänlig. Du behöver inte vara hemma för att arbetet ska kunna genomföras.