Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Underhållsarbete vid dagvattenanläggningar i Lomma kommun

Berörda gator:

Påbörjad:

Förväntas klart:

2020-10-01

2022-12-31

 1. 2021-03-17 11:48

  VA SYD har sen 2020 påbörjat diverse underhållsarbeten på våra öppna dagvattenanläggningar i Lomma kommun. Tidsram: Påbörjades under 2020. Flera åtgärder kommer göras under 2021 och det kommer även att fortsätta åtminstone 2022-2023.

  Typ av åtgärder:
  1) Vegetationsröjning vid in- och utlopp, samt rensning i diken och dammbottnar och gallring av torra dammar. Påbörjades 2020, kommer att fortsätta i år, samt 2022.
  2) Provtagning på sediment – pågår 2021 och kommer fortsätta under 2022.
  3) Muddring – påbörjas troligen som tidigast 2022. Kan pågå i flera år framöver beroende på behov.
  4) Bygga servicevägar – finns ingen tidsplan på detta än, men det är ett behov som finns på många ställen.