Spolning och filmning av avloppsledningar i innerstan i Malmö

2019-11-20 | 07:52

Ledningarna behöver spolas rena för att kunna filmas. Filmningen ska ge besked om eventuella inläckage från kanalen och andra oönskade fel på ledningarna. Det är en del av vårt arbete med att göra plats för vattnet och stå bättre rustade inför kommande storregn.