Röktest i Åkarp i avloppsledningarna i Burlöv

2019-11-18 | 10:06

VA SYD har vid mätningar märkt att flödet i avloppsvattenledningarna i Åkarp är ovanligt högt. Vi kommer därför genomföra en undersökning på fastigheter och ledningsnät i området. Syftet med undersökningen är att förklara och åtgärda varför det kommer fel vatten i avloppsledningarna och andra störningar på ledningsnätet i området. En del av utredningen innebär att kontrollera anslutningar av fastigheter så att inget regnvatten rinner till avloppsledningar.

Vad kommer att hända? Undersökningen kommer att ske med ett så kallat röktest och genomföras av företaget Pollex. De kommer att trycka in rök i avloppsledningarna i gatan och sedan spåra vart röken tar vägen. Röken är ofarlig och inte skadlig för miljön. De kommer även att använda sig av färg avsedd för ändamålet och spola med denna i ledningarna för att se vart färgen tar vägen. Företaget Pollex kommer påbörja undersökningarna 18 november och kommer arbeta i området under ca två veckor. Du behöver inte vara hemma för att vi ska kunna genomföra vårt arbete. Har din fastighet en brunn som är blockerad ser vi gärna att du frilägger den innan arbetena påbörjas. Om du inte vill att vi går in på din tomt utan din närvaro ber vi dig kontakta VA SYD senast 11 november. Kontakt Har du frågor är du välkommen att kontakta Amanda Ericsson, 040-635 03 10, amanda.ericsson@vasyd.se Ricky Merikanto, 040-635 03 18, ricky.merikanto@vasyd.se. Det går också bra att ringa vår kundservice på 040-635 10 00.