Läcksökning i Bunkeflostrand i Malmö stad

Berörda gator:

Påbörjad:

Förväntas klart:

2021-02-08

2021-03-31

  1. 2021-02-15 10:05

    Just nu genomför VA SYD strategisk läcksökning av vattenledningsnätet i Bunkeflostrand som en förebyggande åtgärd. Det innebär att vi genomför undersökning för att hitta läckor som ännu inte drabbar kunder och förebygga driftstörning för kund i så stor omfattning som möjligt.

    Ser ni VA SYD personal som knackar på däxlar intill fastighetsgränser och ute i gata inom detta område är det sannolikt våra läcksökare som undersöker nätet. I och med kylan måste de knacka på locken lite mer än vanligt.