Fasadunderhåll på Dalby vattentorn i Lund

Berörda gator: Dalby vattentorn

Påbörjad: 2017-06-01 10:15

Förväntas klart: 2017-12-31 10:15

2017-07-13 10:25
Fasadrenovering samt målning av Dalby vattentorn utförs som en del i det löpande underhållsarbetet.

Slutdatum för underhållsarbetet är inte fastställt.