Störning: Eslöv / Bevattningsförbud Hurva - dricksvattnet får endast användas till mat, dryck och hygien

Uppdaterad: 2021-07-02 11:07

Störning: Lund / Lågt tryck och partiklar i vattnet i Vombs by

Uppdaterad: 2021-07-27 13:17

Entreprenadarbete på Hyllie i Malmö stad

Berörda gator:

Södra delen av Hyllie Boulevard

Påbörjad:

Förväntas klart:

2021-04-01

2022-05-31

  1. 2021-04-01 00:09

    Malmö stad ska bygga klart återstående del av Hyllie Boulevard: sträckan från Almviksvägen till cirkulationsplatsen Pildammsvägen/Hövdingevägen. I samma entreprenad genomför VA SYD ledningsbyggnation av de VA-ledningar som ska finnas i denna gata.

    Byggstarten sker i april 2021 och arbetet beräknas vara färdigt i maj 2022.