Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Entreprenadarbete på Hyllie i Malmö stad

Berörda gator:

Södra delen av Hyllie Boulevard

Påbörjad:

Förväntas klart:

2021-04-01

2022-05-31

  1. 2021-04-01 00:09

    Malmö stad ska bygga klart återstående del av Hyllie Boulevard: sträckan från Almviksvägen till cirkulationsplatsen Pildammsvägen/Hövdingevägen. I samma entreprenad genomför VA SYD ledningsbyggnation av de VA-ledningar som ska finnas i denna gata.

    Byggstarten sker i april 2021 och arbetet beräknas vara färdigt i maj 2022.