Annat på Videdal i Malmö stad

Berörda gator:

Påbörjad:

Förväntas klart:

2021-05-25 Förmiddag

2021-06-30

  1. 2021-05-24 17:08

    Just nu genomför VA SYD strategisk läcksökning av vattenledningsnätet på Videdal och Riseberga som en förebyggande åtgärd. Det innebär att vi genomför undersökning för att hitta läckor som ännu inte drabbar kunder och förebygga driftstörning för kund i så stor omfattning som möjligt.

    Ser ni VA SYD personal som knackar på däxlar intill fastighetsgränser och ute i gata inom detta område är det sannolikt våra läcksökare som undersöker nätet.