Avslutad: Annat på Mellanhedsgatan i Malmö stad

Berörda gator:

Mellanhedsgatan, Ellingegatan, Borgebygatan

Påbörjad:

Förväntas klart:

2021-02-22 Eftermiddag

2021-02-26 Eftermiddag

  1. 2021-02-26 20:02

    VA SYD kommer att utföra högtrycksspolning av spillvattenledningen (huvudledningen) i gatan på Malmö: Borgebygatan, Ellingegatan, Mellanhedsgatan Malmö: Mellanhedsgatan under vecka 8.

    Det kan finnas risk för stänk och avloppsdoft i samband med arbetet. För att undvika stänk i badrum, så bör ni stänga toalettlocken och fylla på vattenlåsen med vatten efter spolning. Vi ber om ursäkt för eventuell olägenhet.