Annat på Fågelsångsvägen i Lunds kommun

Berörda gator:

Fågelsångsvägen

Påbörjad:

Förväntas klart:

2021-09-10

2021-09-30

  1. 2021-09-10 10:28

    Vattenkiosk saknar koppling för olika slangar. Tag med egen övergångsnippel.