VA SYD

Annat på Ebbarpsvägen i Malmö stad

2021-01-11 | 16:10

En brandpost är uppsatt för att spola den nya ledningen. Ledningen är dimensionerad för full utbyggnad, men alla är ännu inte påkopplade. Spolning krävs för att säkerställa kvaliteten på vattnet och kommer att upphöra så snart det är möjligt.

Boende i området ska ha blivit informerade via brev. Denna post har slutdatum i mars månad 2021, men det är oklart när spolning kan upphöra så tiden är preliminär.