Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Annat i Södra Sandby i Lunds kommun

Berörda gator:

Påbörjad:

Förväntas klart:

2022-01-10

2022-03-31

  1. 2022-01-10 00:07

    Just nu genomför VA SYD strategisk läcksökning av vattenledningsnätet i Södra Sandby som en förebyggande åtgärd. Det innebär att vi genomför undersökning för att hitta läckor som ännu inte drabbar kunder och förebygga driftstörning för kund i så stor omfattning som möjligt.

    Ser ni VA SYD personal som knackar på däxlar intill fastighetsgränser och ute i gata inom detta område är det sannolikt våra läcksökare som undersöker nätet. I och med kylan måste de knacka på locken lite mer än vanligt.