Borrvatten

Ansökan om utsläpp av länsvatten och vatten från borrning

För att få släppa ut länsvatten eller vatten från borrning till det kommunala vattenledningsnätet krävs en ansökan hos VA SYD.

För att verksamheter, företag eller industri ska kunna släppa ut länsvatten eller vatten från borrning behöver VA SYD godkänna det i förväg. Ansökan ska ska vara hos oss senast 3 veckor innan önskat startdatum.

Anledningen är att den här typen av vatten ofta innehåller partiklar som kan orsaka driftstörningar i våra ledningar. I värsta fall kan höga halter av föroreningar ha negativ effekt på fisk och vattendrag.

Blankett för ansökan om tillfälligt utsläpp av länsvatten

Blankett för ansökan om tillfälligt utsläpp av vatten från borrning

Sidan uppdaterad 10 mars 2020 09:44

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa