Biltvätt

Hantering av spolplattor och fordonstvätt

Vatten från fordonstvättar och spolplattor innehåller föroreningar som inte ska komma ut i ledningsnätet eller i sjöar och vattendrag. Här kan du läsa om riktlinjer för spolplattor och fordonstvättar.

Vatten från fordonstvättar och spolplattor innehåller föroreningar i form av metaller, organiska ämnen som exempelvis olja och kemiska ämnen från tvättmedel.

Metallerna som förekommer vid fordonstvätt är giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka skada i både vattendrag och avloppsreningsverk. Exempel på metaller detta handlar om är

  • kadmium
  • zink
  • bly
  • krom
  • nickel

 

Det finns särskilda riktlinjer som behöver uppfyllas för att vattnet ska få ledas till VA SYDs ledningsnät. Läs riktlinjer för fordonstvättar och spolplattor här.

Vill du läsa mer om produkter som är godkända ur ett miljöperspektiv, rekommenderar vi produkter som klarar Kemikaliesvepets miljökrav. Läs mer om Kemikaliesvepet

Sidan uppdaterad 9 mars 2020 13:04

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa