För verksamheter, företag och industri

För verksamheter, företag och industri

Här har vi samlat information som är relevant för dig som driver verksamhet och företag i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund eller Malmö.

Allmänna lagar och regler för verksamheter

För användning av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom VA SYDs medlemskommuner gäller bestämmelserna i Lagen om allmänna vattentjänster, samt Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA).

Krav på avloppsvattnets kvalitet från industrier och andra verksamheter

Information om vilka krav som gäller för industrier och andra verksamheter som är anslutna till VA SYDs ledningsnät finns i Tilläggsbestämmelser till ABVA.

Bakgrunden är att kommunala avloppsreningsverk egentligen är byggda för att rena avloppsvatten från hushåll. Avloppsvatten från verksamheter kan tas emot under följande förutsättningar:

  • Att personalens hälsa inte äventyras på grund av utsläpp av farliga ämnen.
  • Att ledningsnätet inte skadas genom igensättning, korrosion eller explosion.
  • Att ämnena i avloppsvattnet är behandlingsbara. Med det menas att de ämnen som finns i vattnet är biologiskt lättnedbrytbara eller att de kan avskiljas i på avloppsreningsverket.
  • Att reningsverket inte överbelastas genom utsläpp av föroreningar i större mängd. 


VA SYD gör individuella bedömningar av avloppsvattnets egenskaper och innehåll av skadliga ämnen och kan kräva provtagningar och analyser i den omfattning som behövs för kunna bedöma om vattnet kan tas emot. 

Information som gäller verksamheter

Mina sidor

På Mina sidor kan verksamheter och företag logga in och sköta ärenden som gäller abonnemang hos oss. Du loggar in med kund- och organisationsnummer. På Mina sidor kan du se dina abonnemang och fakturor, lämna vattenmätarställning och hantera avfallsärenden (i Malmö och Burlöv).  

Gå till Mina sidor

Sidan uppdaterad 30 June 2020 06:12

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa