Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Digital Axioma-mätare

Digitala fjärravlästa mätare – privat

Från och med 2020 byter vi alla mätare till digitala mätare vid vattenmätarbyte. Dessa kommer på sikt att vara fjärravlästa och ha en del andra finesser som är bra för dig, VA SYD och miljön.

Att byta ut alla mätare till digitala är ett första steg i ett projekt som kommer ge stora effekter både för dig och VA SYD. De digitala mätarnas alla funktioner är ännu inte praktisk användbara, men vi kommer att efter hand uppdatera funktioner och informera om dessa. 

Vissa fastigheter har  sedan tidigare andra typer av digitala mätare, exempelvis Diehl Hydrus-mätare och Kamstrup-mätare. Har du en sådan ska du fortsätta att lämna mätarställning till oss. Vid nästa vattenmätarbyte kommer du att få en gul Axioma-mätare som ska bli vår standardmätare. 

Så funkar det just nu

  • Du ska fortsätta att läsa av din vattenmätare och lämna avläsningen till oss, som vanligt. Vi rekommenderar att du gör det minst en gång om året.
  • Du lämna enkelt din avläsning på Mina sidor på vasyd.se
  • Du ska läsa av de första digitala siffrorna innan punkten, som visar vattenförbrukning. Du ska inte ange några decimaler.

På sikt

  • kommer din mätare att fjärravläsas per automatik och du kommer inte längre behöva lämna din avläsning till oss
  • kommer din faktura att baseras på faktiskt förbrukning, och inte på beräknad förbrukning som idag
  • kommer din vattenförbrukning att kunna visas på Mina sidor
  • kommer du att kunna få larmmeddelanden när din mätare känner av avvikelser, som till exempel en läcka

Om mätaren

Mätaren är en smart vattenmätare med hög noggrannhet. Mätaren är tillverkad av hård kompositplast och är godkänd för dricksvatten. Mätaren kommunicerar krypterat.

Bra för dig, oss och miljön

Att kunna samla in data ofta och kontinuerligt har många positiva effekter. Det är mer effektivt både för fastighetsägaren och VA SYD att insamlingen sker per automatik. Fastighetsägare kan snabbare uppmärksamma läckor i sin VA-installation; det sparar både vatten och pengar. Mätarna gör också att VA SYD i ett tidigt skede kan upptäcka och kunna åtgärda läckage i distributionssystemet. Dricksvatten är ett värdefullt livsmedel som vi inte vill ska gå till spillo. Vatten är guld!

Sidan uppdaterad: 23 september 2021 13:44

Innehållsansvarig: webbredaktionen