Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Byte av vattenmätare – privat

Vi byter alla kunders vattenmätare med jämna intervall. Detta gör vi för att säkra att du alltid har en felfri mätare som visar rätt förbrukning. Inför ett vattenmätarbyte ber vi dig kontrollera din nuvarande installation.

Inför ditt vattenmätarbyte

När det närmar sig byte av vattenmätare kommer du att få ett brev med förslag om dag och tidsintervall cirka 2-3 veckor i förväg. Från och med 2020 byter vi till digitala mätare.

Inför vårt besök ber vi dig att kontrollera att:

  • mätaren sitter i en vattenmätarkonsol
  • avstängningsventilerna vid mätaren håller tätt
  • mätaren inte sitter i en LK-konstruktion 
  • mätaren är lättåtkomlig. Inbyggda/blockerade mätare måste göras åtkomliga
  • mätarplatsen är i sådant skick att byte kan genomföras.

Om din mätarplats inte är godkänd enligt något av ovanstående ska du kontakta en VVS-firma för åtgärd. Detta gäller framförallt om du behöver göra åtgärder på ventiler, vattenledning eller konsol.

Är du osäker på om din anläggning är godkänd? Ta ett foto och maila till: kund@vasyd.se. Skriv ”Att: Vattenmätare” i ämnesfältet, så återkopplar vi.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att mätarplatsen är i ett sådant skick att byte kan genomföras. Om montören på plats inte godkänner installationen, är det fastighetsägaren som ansvarar för att åtgärda det som behövs.

Ombokning av tid

Om du fått en tid för vattenmätarbyte, men behöver åtgärda något i din installation som inte hinner göras innan vårt besök, ber vi dig avboka din tid.

När du åtgärdat det som behövs bokar du en ny tid. Om du behöver anlita en VVS-firma för åtgärd som kräver avstängning av vattnet i gatan kommer vi och byter mätaren i samband med VVS-arbetet. Då behöver du inte boka ny tid.

Har du frågor eller vill boka om din tid, är du välkommen att kontakta oss.

Godkänd installation

En vattenmätarkonsol finns i olika utföranden och fabrikat. Likaså avstängningsventiler varierar i färg och form. Bilden nedan är ett exempel på godkänd installation. VA SYD ställer inga krav på själva utseendet, men för att installationen skall anses vara godkänd så ska följande delar ingå:

  • Vattenmätarkonsol
  • Två avstängningsventiler
  • En skjutbar glidhylsa
  • En kontrollerbar backventil
Godkänd installation vattenmätare 

Vattenmätarkonsol

En vattenmätarkonsol är ett väggfäste som skruvas fast i väggen och blir en avlastning för spänningar och vibrationer i rörledningarna i samband med mätarbytet. Mätarplatsen blir stabilare och säkrare för framtida byten.

Vilken storlek ska konsolen ha?

Vilken storlek en konsol ska ha varierar beroende på vilket flöde som ska passera mätstället, liter/sekund. För villor ska det vara en konsol för mätare med 20 millimeter genomlopp, vilka även kallas Qn 2,5 samt 190 millimeter bygglängd.

Kan jag använda en kombinationskonsol?

Det går bra att sätta kombinationskonsol, det är en konsol för mätare med bygglängd 190 - 220 millimeter. 

Behöver jag ha en backventil till vattenmätaren?

Om det inte redan finns, ska du montera en kontrollerbar backventil på utgående ledning från mätstället (på fastighetens sida om vattenmätaren). VA SYD monterar inte backventilen.

LK-konstruktion måste bytas ut

LK är en gammal konstruktion med konsol och ventiler, som har stora brister i hållbarhet. Detta har orsakat omfattande vattenskador i samband med mätarbyten och är inte längre godkänd. Om du har en LK-konstruktion, kontakta en VVS-firma för åtgärd. Bilderna nedan visar en icke godkänd LK-konstruktion med konsol och ventiler

Bild på en så kallad L-K-installation som inte är godkänd.

Så här kontrollerar du dina avstängningsventiler

Öppna en kran med kallvatten och stäng en ventil åt gången vid mätaren. Slutar vattnet rinna, och står det svarta hjulet på mätarens räkneverk stilla? Då fungerar ventilerna som de ska.

Sidan uppdaterad: 1 december 2021 11:38

Innehållsansvarig: webbredaktionen