VA SYD

Ansluta till VA SYDs ledningsnät

För att ansluta till VA SYDs ledningsnät behöver du göra en VA-anmälan och kontakta oss i olika skeden.

När ska en VA-anmälan göras?

  • Bygga om eller till så att det påverkar VA-anslutningarna på fastigheten
  • Bygga nytt, gäller även gästhus eller Attefallshus som utrustas som beboelig yta med hygien- eller matlagningsmöjligheter
  • Bygga pool eller utedusch

Vad behöver du göra?

1. Ordna bygglov 

Om du ska bygga nytt eller bygga till, kom ihåg att vid behov ansöka om bygglov i din kommun.

  • Skicka bygglovsansökan till byggnadsnämnden på din hemort
  • Utse en kontrollansvarig 

2. Skicka in VA-anmälan

En VA-anmälan innebär att du skickar in:

3. Besiktning av VA-installationer

Kontrollansvarig ska kontakta VA SYD när det är dags för besiktning

4. Anslutning till VA-nätet

  • Kontakta VA SYD för kontakt med entreprenör för att få servisen gjord
  • Betala anläggningsavgift enligt gällande taxa
  • Provtyck vattenservis. Kontakta VA SYD som ska medverka.
  • Begär att vattenmätare sätts upp. Detta gör du hos VA SYD.

Sidan uppdaterad: 3 april 2020 09:59

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa