En vattenkiosk är en tankstation för vatten. Här kan den som är i behov av stora mängder vatten fylla på sin tank snabbt och smidigt. Vattnet i vattenkiosken kallas för tekniskt vatten, inte dricksvatten. Anledningen är att vi inte kan garantera att den som hämtat vatten tidigare har använt ren utrustning. 

Här finns vattenkioskerna

Företagsvägen, Arlöv

Maskinvägen 3, Eslöv 

Gårdstångavägen, Flyinge

Hangarvägen, Lund

Traktorvägen 16, Lund

Amiralsgatan, Malmö

Pildammsvägen, Malmö

Spillepengsgatan 15, Malmö

Framöver planeras även en vattenkiosk på Elisedalsvägen i Oxie.

Vattenkiosker skyddar vårt vatten

Vattenkioskerna är ett sätt för VA SYDs kunder att hämta vatten på ett tryggt och smidigt sätt. Tidigare har kunder kunnat ta vatten från brand- och spolposter men dessa är nu låsta för att skydda vattnet från smuts och smitta. En vattenkiosk har installerade backventiler och återströmningsskydd, vilket förhindrar att smitta kan komma in i ledningsnäten.