VA SYD

Vattenkiosker och abonnemang

I VA SYDs vattenkiosker kan du tanka vatten snabbt och smidigt. Du behöver teckna ett abonnemang för att tanka i vattenkioskerna. Då får du en nyckel till vattenkiosken och faktureras efter tankning. Du kan ansöka om abonnemang längre ner på den här sidan. Pris per nyckel är 500 kr inklusive moms.

En vattenkiosk är en tankstation för vatten. Här kan den som är i behov av stora mängder vatten fylla på sin tank snabbt och smidigt. Vattnet i vattenkiosken kallas för tekniskt vatten, inte dricksvatten. Anledningen är att vi inte kan garantera att den som hämtat vatten tidigare har använt ren utrustning. 

Här finns vattenkioskerna

BURLÖV  ESLÖV 
 Företagsvägen, Arlöv  Gårdstångavägen, Flyinge
   Maskinvägen 3, Eslöv 
   
 LUND  MALMÖ
 Hangarvägen, Lund  Amiralsgatan, Malmö
 Omvägen, Genarp  Elisedalsvägen, Oxie
 Pallvägen, Veberöd  Pildammsvägen, Malmö
 Pumpvägen, Dalby  Spillepengsgatan 15, Malmö
 Traktorvägen 16, Lund  

Egen slang och koppling

Medtag egen slang och klokoppling när du tankar. Klokopplingen ska vara av typen 32x63, övergångskoppling SMS 1181.

Vattenkiosker skyddar vårt vatten

Vattenkioskerna är ett sätt för VA SYDs kunder att hämta vatten på ett tryggt och smidigt sätt. Tidigare har kunder kunnat ta vatten från brand- och spolposter men dessa är nu låsta för att skydda vattnet från smuts och smitta. En vattenkiosk har installerade backventiler och återströmningsskydd, vilket förhindrar att smitta kan komma in i ledningsnäten.

Ansökan om abonnemang för vattenkiosk

När din ansökan är behandlad skickas nyckeln till nedan angiven adress. Det tar ca en vecka. Fakturering av tankat vatten sker löpande.

Hantering av personuppgifter: För att administrera din ansökan krävs registrering av dina uppgifter i vårt dataregister. Uppgifterna du lämnar används för att tillhandahålla VA-tjänster till rätt fastighet, fakturera fastighetsinnehavare och verksamhetsutövare, planera och samordna VA-tjänster samt i övrigt följa upp och kontrollera VA SYDs uppdrag. VA SYD är personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse och vissa fall radering av dessa. Mer information finns på Personuppgiftsbehandling för VA- och avfallstjänster och på vasyd.se/personuppgifter.

Sidan uppdaterad: 27 augusti 2020 10:32

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa