En vattenkiosk är en tankstation för vatten. Här kan den som är i behov av stora mängder vatten fylla på sin tank snabbt och smidigt. Vattnet i vattenkiosken kallas för tekniskt vatten, inte dricksvatten. Anledningen är att vi inte kan garantera att den som hämtat vatten tidigare har använt ren utrustning.

För att tanka från vattenkiosken behöver du teckna ett abonnemang hos VA SYD. Då får du en nyckel till vattenkiosken och faktureras efter tankning. Du kan ansöka om abonnemang längre ner på den här sidan. Avgiften för nyckel och abonnemangsuppläggning är 500 kr inkl moms.

Här finns vattenkioskerna

Företagsvägen, Arlöv

Traktorvägen 16, Lund

Amiralsgatan, Malmö

Spillepengsgatan 15, Malmö

Maskinvägen 3, Eslöv 

Gårdstångavägen, Flyinge

Hösten 2019 öppnar VA SYD fler vattenkiosker: Pildammsvägen i Malmö och Hangarvägen i Lund. Framöver planeras även en vattenkiosk på Elisedalsvägen i Oxie.

Vattenkiosker skyddar vårt vatten

Vattenkioskerna är ett sätt för VA SYDs kunder att hämta vatten på ett tryggt och smidigt sätt. En vattenkiosk har installerade backventiler och återströmningsskydd, vilket förhindrar att smitta kan komma in i ledningsnäten. Detta skydd finns inte i brand- och spolposter och därför kommer dessa att låsas efter hand när vattenkioskerna är på plats.