VA SYD

Transport av avloppsvatten med vakuum

I områden med spridda husgrupper i ett flackt landskap med högt grundvatten används ibland vacuumsystem för att pumpa avloppsvatten ut i det allmänna spillvattennätet.

Med vakuumtransport av avloppsvatten menas transport i ett rörsystem där ett undertryck skapas i rörsystemet. Detta används bland annat i Sjöholmen i Eslövs kommun.

Varför vakuumsystem?

I områden där detta används är det ofta spridda husgrupper i ett flackt landskap och med högt grundvatten. Att med konventionell teknik ansluta dessa områden till det allmänna spillvattennätet har bedömts som kostsamt och i vissa fall ogenomförbart. Vakuumssystem är då ett bra alternativ. 

Så funkar det

Ett vakuumsystem är uppbyggt med tre huvudkomponenter:

  • Uppsamlingsbrunn som finns på eller i anslutning till tomterna
  • Vakuumstation (som VA SYD äger)
  • Ledningsnätet i mark

Från vakuumstationen är en vakuumledning förlagd, som förgrenar sig ut och ansluts till varje uppsamlingsbrunn. 

Skiss över vakuumsystem

Uppsamlingsbrunnar

Till uppsamlingsbrunnen rinner avloppsvatten med självfall från en eller fler fastigheter. I brunnen är en ventil monterad som öppnar då nivån i brunnen stiger, avloppsvattnet ”sugs” då till vakuumstationen.

Vakuumstationen

I vakuumstationen skapas vakuum genom att uppsamlat avloppsvatten pumpas genom en vattenejektor. Vakuumstationen har en uppsamlingsdel en s.k. pumpsump där avloppsvattnet pumpas vidare till reningsverket. 

Viktigt att tänka på om du är ansluten till ett vakuumsystem

I avloppet får inget förutom toalettpapper kastas. Tops, bindor, pappersservetter och övrigt hör inte hemma här; det kan orsaka störningar och haveri i avloppssystemet med ökade driftkostnader som följd.

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:02

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa