VA SYD

VA-utbyggnadsplaner Malmö

VA SYD jobbar tillsammans med Malmö stöd för utbyggnad av vatten och avlopp för en god och säker miljö.

Sedan 2007 finns en skyldighet* för varje kommun att bygga ut allmänt vatten och avlopp där det av hälso- eller miljöskäl finns behov av en lösning i ett större sammanhang. Flera kommuner i landet är igång och utreder utbyggnadsskyldigheten.

Som ett led i detta har VA SYD tillsammans med Malmö stad utrett möjligheten för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp inom kommunen.

Utredningen har skett i dialog med Länsstyrelsen blev klar i december 2014. VA-utbyggnadsplanen beslutades av kommunfullmäktige i mars 2016. För de områden där kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut, kommer detta nu att ske successivt under en femårsperiod.

Pågående projekt för VA-utbyggnad i Malmö stad

*Kommunens skyldighet att bygga ut allmänt vatten och avlopp regleras enligt 6 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, som infördes 2007.

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:02

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa