VA SYD

VA-utbyggnadsplaner i Lund

Utbyggnad av vatten och avlopp för en god och säker miljö.

Sedan 2007 finns en skyldighet* för varje kommun att bygga ut allmänt vatten och avlopp där det av hälso- eller miljöskäl finns behov av en lösning i ett större sammanhang. Flera kommuner i landet är igång och utreder utbyggnadsskyldigheten.

Som ett led i detta har VA SYD tillsammans med Lunds kommun utrett möjligheten för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp inom kommunen. Utredningen har skett i dialog med Länsstyrelsen, och beslut och godkännande av planerna togs av kommunfullmäktige 23 april 2015.

För de områden där kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut, kommer detta att ske succesivt under en lång tidssperiod. 

*Kommunens skyldighet att bygga ut allmänt vatten och avlopp regleras enligt 6 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, som infördes 2007.

Pågående projekt för VA-utbyggnad i Lunds kommun

I Vombs by och närliggande hushåll i Östra Tvet och Klingvalla, läs mer om projektet här

Skarnberga södra

Håstad, läs mer om projektet här

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:02

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa