Tips för att fylla och tömma din pool rätt

Hur fyller du din pool på bästa sätt och vad händer när sommaren når sitt slut och poolen ska tömmas? Läs våra tips nedan och har du fler funderingar tveka inte att höra av dig till oss på VA SYD.

Var sparsam med vattnet

Tänk på att det är dricksvatten du använder i poolen. Slösa inte med vattnet och följ våra tips för att hantera vattnet på ett klokt sätt:

  • Planera din fyllning för den kan ta tid. Använd en trädgårdsslang eller liknande. Du fyller med cirka två kubikmeter per timme, beroende på hur mycket vatten som används av andra kunder i närheten. Var uppmärksam så att slangen inte hamnar under vattenytan när du fyller. Annars finns det risk för att det blir baksug i ledningen så att poolvattnet sugs ut i ledningsnätet och förorenar dricksvattnet.
  • Fyll poolen på natten när övrig vattenförbrukning är lägre. Det är också bra att undvika att fylla poolen samtidigt som din granne. Använd kallvatten istället för varmvatten för att spara på energi.
  • Se till att poolen är tät och att reningen fungerar så att du inte behöver fylla den mer än en gång per säsong. Genom att täcka över poolen minskar du dessutom avdunstningen av vatten.

Om det råder bevattningsförbud får du inte fylla din pool.

Rening av poolen

Hur ska man tänka kring rengöring av poolen?

Det bästa är naturligtvis att inte använda poolkemikalier alls och det finns några miljövänliga alternativ till de traditionella metoderna. Exempelvis kan man använda sig av UV-ljus i kombination med kopparjonisering eller en saltklorinator istället för att rena med klor.

Använder man trots detta poolkemikalier bör man tänka på att inte överdosera och alltid läsa användarinstruktionerna för produkten.

Att tömma poolen

När sommaren är slut och poolen ska tömmas finns det några saker att tänka på.

Vattnet ska i första hand tas om hand av fastigheten. Detta görs bäst genom att låta vattnet infiltreras över en gräsyta eller liknande. Det är också viktigt att man inte tömmer ut allt samtidigt utan släpper ut lite i taget, så att det hinner sjunka undan. Tänk också på att inte använda poolkemikalier eller liknande precis innan tömning.

Hav, sjöar och vattendrag är olämpliga ställen att tömma ut vatten. Att tömma ut det i gatubrunnar är heller ingen bra idé, då vattnet från gatubrunnarna i de flesta områden leds via dagvattensystemen ut i våra vattendrag. Poolens smutsiga och klorerade vatten kan då skada växt- och djurlivet.

Vid osäkerhet kring var du ska släppa ut vattnet, kontakta kommunens miljöförvaltning.

Att bygga pool

Funderar du på att bygga en pool?

Först och främst kan bygglov behövas och ska du ansluta den till det kommunala vatten- och avloppsnätet måste du göra en VA-anmälan, detta gör du via vår kundservice. I samband med anmälan till VA SYD, se till att ha en ritning som visar var på tomten poolen är placerad eller ska placeras och var eventuella vatten- och avloppsledningar från poolen är kopplade till det befintliga ledningssystemet inom fastigheten.

Sist men inte minst, tänk också på att bygga en så miljövänlig pool som möjligt, fundera en extra gång när du väljer material och reningsmetod av poolen.

 

Sidan uppdaterad 16 maj 2019 15:51

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa