Var sparsam med vattnet

Det är ovanligt låga grundvattennivåer på många platser i Sverige idag. I Skåne har vi varit framsynta när det gäller dricksvattenförsörjning. Tack vare Bolmentunneln har vi i västra Skåne gott om vatten. Vid längre torka och under perioder där vi uppmanar till vattenbesparing är det bra om du kan vänta med att fylla poolen. Om du måste fylla poolen, gör det nattetid mellan 00.00 och 06.00 då det är fullt i ledningarna. Råder bevattningsförbud får du inte fylla din pool.

Att fylla poolen

Det enklaste sättet att fylla poolen är med hjälp av en trädgårdsslang eller liknande. Var uppmärksam så att slangen för påfyllnad av poolen inte hamnar under vattenytan. Blir det återsugning av vatten i poolen, kan det sugas in i huvudledningsnätet. Det är livsmedel vi har att göra med och det vill vi vara rädda om.

Tänk på att planera din fyllning, då det kan ta tid. Räkna med att en trädgårdsslang ger cirka två kubikmeter vatten per timme, beroende av hur många i närheten som använder vattnet samtidigt. För att vara så miljövänlig som möjligt ska du också se till att inte använda varmvatten och vara sparsam med vattenanvändningen. 

Rening av poolen

Hur ska man tänka kring rengöring av poolen?

Det bästa är naturligtvis att inte använda poolkemikalier alls och det finns några miljövänliga alternativ till de traditionella metoderna. Exempelvis kan man använda sig av UV-ljus i kombination med kopparjonisering eller en saltklorinator istället för att rena med klor.

Använder man trots detta poolkemikalier bör man tänka på att inte överdosera och alltid läsa användarinstruktionerna för produkten.

Att tömma poolen

När sommaren är slut och poolen ska tömmas finns det några saker att tänka på.

Vattnet ska i första hand tas om hand av fastigheten. Detta görs bäst genom att låta vattnet infiltreras över en gräsyta eller liknande. Det är också viktigt att man inte tömmer ut allt samtidigt utan släpper ut lite i taget, så att det hinner sjunka undan. Tänk också på att inte använda poolkemikalier eller liknande precis innan tömning.

Hav, sjöar och vattendrag är olämpliga ställen att tömma ut vatten. Att tömma ut det i gatubrunnar är heller ingen bra idé, då vattnet från gatubrunnarna i de flesta områden leds via dagvattensystemen ut i våra vattendrag. Poolens smutsiga och klorerade vatten kan då skada växt- och djurlivet.

Vid osäkerhet kring var du ska släppa ut vattnet, kontakta kommunens miljöförvaltning.

Att bygga pool

Funderar du på att bygga en pool?

Först och främst kan bygglov behövas och ska du ansluta den till det kommunala vatten- och avloppsnätet måste du göra en VA-anmälan, detta gör du via vår kundservice. I samband med anmälan till VA SYD, se till att ha en ritning som visar var på tomten poolen är placerad eller ska placeras och var eventuella vatten- och avloppsledningar från poolen är kopplade till det befintliga ledningssystemet inom fastigheten.

Sist men inte minst, tänk också på att bygga en så miljövänlig pool som möjligt, fundera en extra gång när du väljer material och reningsmetod av poolen.