Ordna bygglov

 • Skicka bygglovsansökan till byggnadsnämnden på din hemort
 • Utse en kontrollansvarig

Bygglovsansökan Burlövs kommun (burlov.se)

Bygglovsansökan Eslövs kommun (eslov.se)

Bygglovsansökan Lunds kommun (lund.se)

Bygglovsansökan Malmö stad (malmo.se) 

Godkännande av VA-installationer

 • Skicka in både ritning över VA-ledningar och planritningar till VA SYD
 • Skicka in situationsplan tillsammans med servisanmälan till VA SYD
 • Skicka in ansökan om vattenmätarabonnemang

Besiktning av VA-installationer

 • Kontrollansvarig ska kontakta VA SYD när det är dags för besiktning
 • Om vatten behövs under byggtiden, beställ byggvatten hos VA SYD   

Anslutning till VA-nätet

 • Kontakta VA SYD för kontakt med entreprenör för att få servisen gjord
 • Betala anläggningsavgift
 • Provtyck vattenservise. Kontakta VA SYD som ska medverka.
 • Begär att vattenmätare sätts upp. Detta gör du hos VA SYD.