Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Fyrfackskärl – mått och volymer

Varje villahushåll i Malmö och Burlöv behöver två fyrfackskärl för att kunna sortera matavfall, alla förpackningar och tidningar. Kärl 1 är obligatoriskt, kärl 2 är valfritt.

Varje kärl har följande mått:

Bredd 77 cm
Djup 87 cm
Höjd 112 cm

Varje kärl rymmer 370 liter

Ytterligare 20 cm tillkommer på djupet när elektronikboxen används. Den ska hängas på kärl 1 vid tömning, annars förvaras den i förrådet/garaget. Den ska vara minst halvfull för att sopbilen ska tömma den. Ta alltid in boxen inomhus efter tömning.

Vill du bygga in dina kärl behöver du ett utrymma på cirka 1x2 meter för att det ska vara enkelt att dra fram dem. Har du också ett trädgårdskärl behövs ytterligare 60 cm på bredden. 

Kärl 1: Plastförpackningar 120 l, Restavfall 160 l, Färgat glas 30 l, Matavfall 60 l

Kärl 2: Tidningar 120 l, Pappersförpackningar 190 l, Metallförpackningar 30 l, Ofärgat glas 30 l

Varför samlar vi bara in förpackningar? Läs om Vad är det för skillnad på plast och plast?

Skadat kärl

Om ditt kärl går sönder ska du gå in på Mina sidor och reklamera eller kontakta Kundservice, vi ersätter kostnadsfritt skadade kärl.

Har locket till matavfallskärlet fallit av?

Om locket till matavfallet i ditt sopkärl fallit av ersätter vi inte längre det. Du ska alltså inte reklamera detta. Vi kommer på sikt under 2022 att ta bort alla matavfallslock i alla kärl.

Vi har haft problem med att locken faller av och de justeringar vi gjort har inte gett önskat resultat. Locken har också frusit fast vintertid och bidragit till fuktigare avfall vilket har försvårat tömningen. Därför har vi tagit beslutet att inte fortsätta med lock på matavfallskärlet.

Frågor och svar om fyrfackskärl

  • Gå in på Mina sidor för att se ditt tömningsschema
  • Kärl 1 töms varannan vecka, kärl 2 var fjärde vecka
  • Har du ett extra restavfallskärl, töms detta i samband med kärl 1
  • Det är olika bilar som tömmer kärl 1 och kärl 2. De kan komma vid olika tider, men båda kärlen kommer att tömmas på din tömningsdag de veckor båda kärlen töms
  • Kärlen kan tömmas mellan 06.30 och 19
  • Elektronikboxen hänger du på kärl 1 när den är minst halvfull. Kom ihåg att ta in den när den blivit tömd!

Abonnemang för fyrfackskärl kostar enligt taxa för 2022 2 190 kronor. Avgiften kan ändras, vanligen sker det vid årsskiftet när beslut tagits om ny taxa. Kostnaden är densamma oavsett om du har ett eller två kärl.

Mat- och restavfall (till exempel blöjor) behöver tömmas varannan vecka. Plastförpackningar är ett avfall som ökar i mängd och behöver också tömmas oftare. Färgat glas samlas in i något större mängder än ofärgat, därför finns det i kärl 1. Övrigt avfall hamnar därför i kärl 2 som töms var fjärde vecka.

Facket för matavfall har ett extra lock för att minska eventuell odör.

Ja, det går bra för närliggande fastigheter, alltså grannar som delar fastighetsgräns eller bor mitt över gatan. Det får inte vara något hus emellan. Varje hushåll betalar en grundavgift och delar sen på hämtningsavgiften. 

Blankett för ansökan om delat kärl för fyrfack

Taxor och avgifter för avfall

Det är en god idé att tvätta dina kärl med jämna mellanrum. VA SYD erbjuder inte den tjänsten.

Det bästa är att hälla vattnet på gräsmattan eller beläggning med grus och singel när du tvättar kärlen. Vattnet ska inte rinna ner i rännstensbrunnen i gatan

För att minsta risken för fluglarver i kärlet, så spraya med ättikslösning i och längs kärlets kanter och håll kärlet rent. Du kan behöva göra detta mer än en gång för effekt.

Om du inte vill tvätta ditt kärl själv, sök på ”Kärltvätt” på internet.

Sidan uppdaterad: 12 januari 2022 14:28

Innehållsansvarig: webbredaktionen