Kallvattenkran

VA-anmälan

För att ansluta till VA SYDs ledningsnät behöver du göra en VA-anmälan och kontakta oss i olika skeden.

När ska du göra en VA-anmälan?

 • Bygga om eller till så att det påverkar VA-anslutningarna på fastigheten
 • Bygga nytt, gäller även gästhus eller Attefallshus som utrustas som beboelig yta med hygien- eller matlagningsmöjligheter
 • Bygga pool eller utedusch

Vad behöver du göra?

1. Ordna bygglov 

Skicka en bygglovsansökan till din kommun. I ansökan ska du utse en kotrollansvarig. Observera att det är fastighetsägaren som är ytterst ansvarig. 

2. Skicka ansökningar och dokument till VA SYD

En VA-anmälan innebär att du skickar in:

 • Servisanmälan tillsammans med situationsplan. Gör en servisanmälan
 • Anmälan om abonnemang för vatten och avlopp. Anmälan om abonnemang för vatten och avlopp
 • Situationsplan och ledningskartor. En situationsplan är en ritning över fastigheten som ska bebyggas. Ledningskartor kan du beställa av oss. Beställ ledningskartor och installationsritningar
 • Ritning över inre och yttre vatten och avlopp. Vattenmätarens placering inom fastigheten ska framgå på ritningen.
 • Skalenliga planritningar (i format A1) över samtliga våningsplan tillsammans med siffersammanställning av fastighetens totala bruttoarea (BTA). OBS. detta gäller inte vid byggnation av enbostadshus.
 • Om behov av sprinklerservis finns, ska först en sprinklerförfrågan insändas för utlåtande. Gäller även övrig brandvattenförsörjning. Fyll i blankett för förhandsgranskning av sprinklerservis.
 • Eventuell ansökan om byggvatten. Byggvatten kan behövas till byggbodar för tillgång till vatten och eventuellt avlopp under byggtiden. Detta kan du göra i din anmälan om abonnemang för vatten och avlopp. Om du som fastighetsägare inte själv ska betala avgifterna för byggvatten, ska separat anmälan för detta skickas in av fakturamottagaren för byggvattnet. Läs mer om byggvatten

Dokument som inte kan skickas in digitalt, skickas till VA SYD, Box 191, 201 21 Malmö.

Vad händer sen?

 1. VA SYD granskar inskickat ritningsmaterial. Därefter utfärdas granskningsintyg. Eventuella anmärkningar ska åtgärdas snarast.
 2. Kontakta VA SYD i god tid så att VA SYDs entreprenör kan utföra eventuellt servisarbete. Innan arbetsorder för serviser upprättas, ska VA SYD fått in alla efterfrågade handlingar.
 3. Om fastigheten inte är ett enbostadshus, vänligen kontakta VA SYD innan montering av vattenmätarkonsol för information om hur många samt vilken storlek på mätare som behövs för just denna fastighet. Vi behöver i så fall få information om antal bostadslägenheter för bostadshus eller sannolikt flöde i liter/sekund genom mätstället för annat än bostadshus.

När kan jag få tillgång till vatten och avlopp?

Före leverans av vatten, ska anläggningsavgift vara betald. VA SYD skickar faktura när efterfrågade handlingar är inkomna och godkända, bygglov beviljat samt servis/serviser är utförda.

Kontrollansvarig ska kontakta VA SYD i god tid innan det är dags för besiktning på fastigheten samt provtryckning av vattenservisen. Observera att VA SYD inte utför provtryckning eller tillhandahåller provtryckningsutrustning.

Besiktning ska göras på:

 • Inkopplingar till kallvatten, spillvatten och dagvattennätet innan det höljs.
 • Vattenmätarkonsol samt mätställets placering. Konsolen ska vara med skjuthylsa och kontrollerbar backventil ska vara monterad på utgående ledning efter vattenmätaren. Tänk på att vattenmätaren måste skyddas mot frost och övrig yttre påverkan.
 • Fett – och oljeavskiljare (om dessa är i mark ska besiktning göras innan återfyllning).
 • Sprinkler och övrig brandvattenförsörjning.

Efter att insända handlingar är godkända, besiktningar är utförda och godkända samt anläggningsavgift betald, är det nu möjligt att få monterat vattenmätare och vattnet påsläppt. Kontakta VA SYD i god tid för tidsbokning.

Om du har byggvatten under byggtiden och fastigheten börjar bli klar att tas i bruk, måste VA SYD kontaktas i god tid för slutbesiktning av mätstället, nedmontering av byggvattenmätaren, uppsättning av ordinarie vattenmätare samt slutligen ändring av VA-avgifterna.

Sidan uppdaterad: 15 januari 2021 11:12

Innehållsansvarig: webbredaktionen