Par som tittar på husbygge

Byggvatten

Om du bygger om, bygger till eller bygger nytt och behöver vatten under byggtiden kan du få anslutning till byggvatten. Byggvatten kan anslutas via servis eller via brandpost.

Det finns flera sätt att gå tillväga för att få anslutning till byggvatten. Det beror på om du har anslutningspunkter till vatten och avlopp eller inte.

Byggvatten via befintlig servis

Skicka in:

Detta gäller också om du har behov av avlopp under byggtiden.

Innan VA SYDs vattenmätare kan monteras och leverans av vatten kan ske, ska alla handlingar kommit till VA SYD och vara godkända, vattenservisen ska vara provtryckt samt besiktning utförd på:

  • Inkopplingar till kallvatten och eventuellt spillvatten innan det höljs.
  • Mätställets placering. Vattenmätarkonsol med avstängningsventiler, skjuthylsa samt kontrollerbar backventil ska vara monterad. Backventilen ska vara monterad på utgående ledning efter vattenmätaren. Tänk på att mätaren måste skyddas mot frost och annan yttre påverkan.

Kontakta VA SYD i god tid för besiktning och medverkan vid provtryckning. Observera att VA SYD inte utför provtryckning eller tillhandahåller provtryckningsutrustning.

Byggvatten via brandpost

Om inte anslutningspunkter för vatten finns, kan byggvatten från brandpost användas. Du ansöker här senast fyra veckor innan önskat startdatum.

Kostnad för byggvatten

Byggvatten via servis kostar olika beroende på i vilken kommun du bygger. Storleken på avgiften är angiven i varje kommuns VA-taxa. I vissa fall kan VA SYD besluta att annan avgift tas ut. För mer information om kostnader kontakta Kundservice.

Årsavgift för vatten via brandpoströr (faktureras per dygn) är 93 960 kr inkl. moms (75 168 kr exkl. moms). Engångsavgift per uppkoppling är 4 750 kr inkl. moms (3 800 kr exkl. moms).

Sidan uppdaterad: 15 januari 2021 11:07

Innehållsansvarig: webbredaktionen