Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Koppla bort vatten tillfälligt eller permanent – privat

Om en fastighet inte ska användas till bostad eller verksamhet under en längre tid, eller rivas, är det onödigt att betala alla VA-avgifter.

Inget behov av vatten under längre tid

Om en fastighet ska rivas eller under en längre tid inte tjäna som bostad eller verksamhet behövs kanske inget vatten. Då är det onödigt att betala alla VA-avgifter.

Så länge fastigheten är ansluten med spill-, dricks- eller dagvatten till det kommunala ledningsnätet så kvarstår alltid den fasta avgiften. Genom att stänga av vattnet i gatan och montera ner vattenmätaren förvinner tillgången till vatten och avgifter för exempelvis bostadsenhet behöver inte betalas. Endast personal från VA SYD får stänga av vattnet i gatan.

Om fastigheten ska rivas

Kontakta VA SYD i god tid innan rivningen för att stänga av vattnet i gatan och för att ta ner vattenmätaren. Annars finns risk för akuta läckor.

Om fastigheten ska stå tom

Kontakta VA SYD för nedmontering av vattenmätaren och avstängning i gatan.

Ta bort serviser som inte används

Om det finns serviser som inte används och det inte kommer att finnas behov av i framtiden, kan VA SYD ta bort dessa kostnadsfritt. Fastighetsägaren befrias då från alla VA-avgifter kopplade till den borttagna servisen eller serviserna.

Observera att om behovet av nya serviser uppkommer längre fram kommer fastighetsägaren att debiteras nya anläggningsavgifter för dessa.

Innan vattenserviser kan tas bort ska vattenmätaren tas ned och vattnet stängas av i gatan. Kontakta VA SYD.

Beställ borttagande av servis

Observera att en situationsplan där servisen/serviserna är markerade ska bifogas. Du kan beställa en sådan av oss.

Beställ ritning

Skriv i i fältet för övrigt att du behöver en situationsplan som underlag för borttagande av servis(er).

Har du fler frågor så kontakta Kundservice eller mejla till brukningsavgifter@vasyd.se

Sidan uppdaterad: 23 december 2021 10:18

Innehållsansvarig: webbredaktionen