Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Kallvattenkran

Utbyte av kallvattenservis – privat

Så här gör du när du ska byta kallvattenservis.

Om den befintliga servisventilen är blyad eller en så kallad singerventil, vänligen kontakta VA SYD innan du börjar. De är gamla ventiler som inte är dragfasta och de kan släppa från röret och orsaka läckage. VA SYD ska i så fall bistå med att byta dessa.

  1. Kontakta din kommun för grävningstillstånd på allmän platsmark.
  2. Kontakta VA SYD, 040-635 10 00, i god tid för att boka tid för avstängning av vattnet till fastigheten.
  3. Montera ner befintlig kallvattenledning.
  4. Lägg ny oskarvad kallvattenledning från servisventilen i gatan fram till fastighetens mätställe. Montera skyddsrör vid genomgång av grundmur eller golv till fastigheten.
  5. Vattenmätarkonsol med avstängningsventiler, skjuthylsa samt kontrollerbar backventil ska vara monterad vid mätstället. Backventilen ska vara monterad på utgående ledning efter vattenmätaren.
  6. Kontakta VA SYD i god tid för besiktning av inkopplingen till befintlig servisventil innan det höljs samt besiktning av vattenmätarkonsol. VA SYD ska också medverka vid provtryckning av ny vattenledning. Observera att VA SYD inte utför provtryckning eller tillhandahåller provtryckningsutrustning.
  7. Efter godkänd provtryckning och besiktning av mätställe byter VA SYD vattenmätaren och öppnar för vattnet.

Sidan uppdaterad: 24 juni 2021 15:05

Innehållsansvarig: webbredaktionen